Skolans bästa kompis
Photo Albums

Niondeklassare samlade i aulan på Hagalidskolan inför utdelningen av Skolans bästa kompis 2019.

Skolans bästa kompis

Varje år sedan 2009 har Staffanstorps Rotaryklubb i samband avslutningen av höstterminen delat ut utmärkelsen Skolans bästa kompis till tre välförtjänta niondeklassare vid Staffanstorps tre högstadieskolor. 

Den mångåriga traditionen fungerar så att eleverna vid de tre högstadieskolorna, precis som vid stora film- och idrottsgalor, först nominerar ett antal kandidater från den nionde  årskursen. Av dessa utses sedan en vinnare på varje skola. Alla nominerade får ett diplom samt en biobiljett. De som utses till Skolans bästa kompis får dessutom 2 500 kr samt bjuds in till en Rotarylunch tillsammans med rektor, mentor eller lärare.

Eleverna som nomineras ska uppfylla vissa kriterier:

De ska bidra till en positiv stämning i klassen, möta sina klasskamrater med respekt och medkänsla och våga stå för sina åsikter. De ska vara goda förebilder för sina klasskamrater och för de yngre eleverna genom att motverka och ta avstånd från kränkande behandling och de ska vara ett positivt ansikte utåt för skolan och ha en sund livsstil.