Insekter är livsviktiga för oss. För att förbättra betingelserna för vildbin och andra pollinerare har Staffanstorps Rotary och Staffanstorps kommun samarbetat i ett projekt som bl a resulterat i ett insektshotell vid Gullåkra mosse. Hotellet invigdes officiellt av Pierre Lindberg, ordf för Energi-, miljö- och naturnämnden i Staffanstorps kommun.
 
Elisabeth Lindhe, president i Staffanstorps Rotaryklubb, inledde och hälsade den 30 personer stora skaran välkomna till invigningen. Hon konstaterade att undersökningar i bl a England visar på att insekter i stadsnära miljöer har minskat med 50 procent på kort tid. Om förlusten av insektsarter inte kan stoppas, kommer detta att få katastrofala konsekvenser för både planetens ekosystem och mänsklighetens överlevnad enligt forskare. Men utveckling kan vändas!
Ett insektshotell är ett sätt att hjälpa insekter att hitta boplatser, lägga ägg och övervintra. Ett annat är att anlägga oklippta grönytor med inslag av blommor och andra växter som insekterna behöver.
Detta är bakgrunden till att Projektkommittén inom Staffanstorps Rotaryklubb kontaktade kommunen i syfte att tillsammans skapa dessa förutsättningar.
Vi har haft ett mycket bra samarbete med kommunen, säger Elisabeth Lindhe. Inte minst med Violeta Belokozovska, som är ansvarig tjänsteman för miljö, grönytor och parkanläggningar inom Staffanstorps kommun. Hon framförde även ett stort tack till Pihl Blomgren som tillverkat insektshotellet.
Pierre Lindberg, som förrättade invigningen och klippte det blågula bandet, berättade att kommunen kommer att så in ängsblommor och låta en del grönytor vara oklippta för att på så sätt förbättra livsbetingelserna för våra pollinerare.
Insektshotellet, som är bekostat av Staffanstorps Rotaryklubb, är placerat intill motionsspåret vid Gullåkra mosse mellan kullarna väster om parkeringsplatsen.
 
På bilden ovan f v: Elisabeth Lindhe, Pierre Lindberg och Violeta Belokozovska.