Staffanstorps Rotaryklubb delar varje år ut ett stipendium i form av ett fyrsiffrigt belopp till en elev på de tre högstadieskolorna Balder-, Hagalid- och Hjärupslundsskolan. På bilden fr vänster: Mats Persson (lärare) och Johanna Rosengren från Hjäruplundsskolan, Mika Danell och Maria Kvist Larsen (lärare) från Hagalidskolan samt Alexander Hansson (lärare) och Felicia Adler från Balderskolan.
Detta läsår blev Felica Adler, Balderskolan, Mika Danell, Hagalidskolan och Joanna Rosengren belönade. Skolans bästa kompis, som utgår till elev i åk 9, utses efter en omröstning bland eleverna i samma årskurs. Utöver utdelning av stipendiet träffas stipendiaterna med lärare till gemensam lunch med Rotaryklubben. En alltid lika uppskattad samvaro för elevpresentation, framtidsfrågor och konstaterande att elevtrivseln är god och våra kommunala skolor håller god kvalité.