Kontroll 2 i stora orienteringen är struken
19/6 Kontroll 2 i den stora orienteringen är tyvärr struken
Orsaken är att de två stenar som fanns bredvid papperskorgen har tagits bort och ersatts av ett bord med bänkar. Även papperskorgen är borta, vilket kanske inte var så smart om man vill att folk ska ha picknick här. Vi beklagar att kontrollen har utgått, men det finns många andra kvar att hitta. Trevlig cykelsommar!

Kontroll 6 i lilla orienteringen är struken

26/5 - Tyvärr har Staffanstorps United fått sin sponsortavla vandaliserad, varför man har tagit bort den. Kontroll 6 i den lilla orienteringen stryks därför.
Kontroll 7 i den stora orienteringen
10/5 - I början av april "spikade" vi de flesta kontroller". Sedan dess har en del hänt. Stenen, som utgör kontroll 7,  var då klart synlig från vägen, men nu har grönskan gjort att den är svårare att hitta. Den står dock kvar bara någon meter från cykelbanan.