Rutter 2022
När vi har lagt upp årets cykelorientering har vi lyssnat på era synpunkter från enkätundersökningen 2021.
Bland annat har vi
  • i så stor utsträckning som möjligt valt cykelvägar och lågtrafikerade vägar.
  • gjort rutterna lite kortare. Dock är den totala längden lite längre.
  • försökt att undvika grusvägar. Rutt 3 innehåller dock ca 5 km grusväg, men den var av god kvalitet då vi provcyklade i mars. Som alternativ kan du välja Esarpsvägen, men den har mer trafik.

Föreslagna rutter

De ruttlängder som finns angivna bl a på tävlingsformuläret baserar sig på nedan föreslagna rutter. Du kan naturligtvis cykla till kontrollerna i vilken ordning som helst, men då blir den totala sträckan en annan.
Här finns även detaljkartor för att hitta rätt under järnvägen i Hjärup och Åkarp.
 
(De blåmarkerade vägarna visar populära cykelstråk.)
 

Klicka på kartan

När du klickar på en karta, öppnas en ny flik i din webläsare med en bild på kartan, som du kan skriva ut. Det är möjligt att du måste ändra utskriften från stående till liggande eller att minska utskriftsstorleken, för att hela kartan ska rymmas på en A4-sida.

 

Rutt 1 - kontrollerna 11-16

Längd: ca 31 km
 
 

Detalj Hjärup

 

Detalj Åkarp

 

Rutt 2 - kontrollerna 21-25

Längd: ca 24 km
 
 

Rutt 3 - kontrollerna 31-36

Längd: ca 29 km
Innehåler ca 5 km grusväg (streckad linje)
 

Rutt 4 - kontroller 41-44

Längd ca 23 km