Rotarys Läkarbank, numera Rotary Doctors, startades 1988 av journalisten Lars Braw. Målsättningen var att förbättra tillgången och kvalitén på hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan.
 
Idag verkar Rotary Doctors i Kenya där man har upprättat två s k jeeplinjer. Jeeplinjerna bemannas av kenyansk personal och en läkare från Sverige eller Norden. I ett annat område arbetar läkarna tillsammans med kenyansk personal vid ett litet sjukhus och vid fem permanenta vårdcentraler.
 
Tack vare jeep-linjerna kan man nå ut till byar, där människor annars hade haft små möjlighet att få kontakt med en läkare.
 
Cirka femtio läkare och tandläkare väljer varje år att oavlönat ge av sin tid och sitt kunnande för att stödja och utbilda befolkningen i deras egna byar, vid något av Rotary Doctors projekt.
 
Staffanstorps Rotaryklubb stöder Rotary Doctors. Under de senaste åren har vi finansierat två läkare, Linda Lundqvist (två tjänstgöringar) och Anders Hartell (en tjänstgöring), som arbetat vid Rotary Doctors jeeplinjer.