Vår medlem konstnären Ronny Hård utsågs vid den sista sändningen av Rotary Wednesday Night Live till Årets rotarian i distrikt 2390.

 

Motiveringen, som lästes upp av distrikts­guver­nören, löd: "En ständigt närvarande vänlig välkomnande Rotarian som osjälviskt bidrar till klubbens gemenskap och trivsel. Arbetar i det tysta men bidrar med så mycket. Nästan 100 % närvaro och ställer alltid upp för klubben och har så gjort i de 20 år han varit medlem."


Ronny har tjänstgjort som klubbmästare under större delen av sin tid i Staffanstorps Rotaryklubb och han har i stort sett varje vecka producerat fantastiska diplom med personlig prägel som har överlämnats som tack till föredragshållaren.
En mycket välförtjänt utmärkelse!


Bild 1: Vår president Elisabeth Lindhe gratulerar Ronny till utmärkelsen.
Bild 2: Ronny tar emot utmärkelsen av DG Ulf Bingsgård.